Anders är jurist och ekonom och bland erfarenheterna märks flera år i landsting bland annat som stabschef med ansvar för upphandling, privata vårdgivare och valfrihetssystem.

Han var under fyra år ordförande i Landstingsnätverket för Upphandling i Sverige och arbetade nationellt med upphandlingsfrågor och startade upp och deltog i flera samverkansgrupper mellan köpare, säljare och myndigheter för att utveckla kommunikationen mellan parterna. Anders har också varit vice VD på branschorganisationen för medicinteknik, Swedish Medtech och nu senast arbetat som Nordisk chef för Market Access och Hälsoekonomi på Johnson & Johnson.

Anders jobbar idag som konsult men har i många år varit en uppskattad och engagerad föreläsare och moderator inom hälso- och sjukvården, Life Science och affärsutveckling mot offentlig sektor.

Förutom att verka som konsult är Anders också verksamhetschef för Medicin Direkt på deltid.

Få i Sverige har Anders breda kännedom om affärer inom offentlig sektor sett från alla sidor.